Odluka o uspostavi i imenovanju Županijskog tima Zadarske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Slijedom potpisanog sporazuma o međuresornoj suradnji u području sprečavanja borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji kojim je određeno osnivanje novog Nacionalnog i novih županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, predstojnik Ureda državne uprave donio je odluku o uspostavi i imenovanju članova Županijskog tima Zadarske županije.

-       Odluka o uspostavi i imenovanju Županijskog tima Zadarske

-       Odluka o dopuni Odluke o uspostavi i imenovanju članova Županijskog tima Zadarske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji