E-POSTUPCI – REGISTRACIJA POSLOVNOG NASTANA I ISHOĐENJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE USLUŽNE DJELATNOSTI

E-POSTUPCI – REGISTRACIJA POSLOVNOG NASTANA I ISHOĐENJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE USLUŽNE DJELATNOSTI

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 5. siječnja 2017. godine donijela zaključak kojim je određeno uvođenje elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana kao i za sve postupke i formalnosti vezane za pristup i izvođenje uslužne djelatnosti u smislu Zakona o uslugama (NN 80/11), sukladno posebnim propisima o uvjetima ostvarenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske. U skladu s navedenim zaključkom, nadležna postupovna tijela dužna su, elektroničkim putem (elektroničkom poštom), od podnositelja zahtjeva zaprimiti sve obrasce i dostavljenu dokumentaciju za potrebe navedenih postupaka. Također su dužna, na zahtjev stranke, sve akte donijete u postupcima te sva pismena, podnositelju zahtjeva dostaviti elektroničkim putem.

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sve informacije vezane za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti, mogu se dobiti na mrežnoj stranici Jedinstvene kontaktne točke Hrvatske gospodarske komore http://psc.hr/uvjeti-za-obavljanje-djelatnosti

Obrasci i informacije iz područja društvenih djelatnosti:

Obrasci zahtjeva iz područja gospodarstva:

Obrasci zahtjeva iz područja turizma i ugostiteljstva:


Ispis   E-mail