Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Dokumenti

Pravilnik o unutarnjem redu 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu  (17.12.2012.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu (02.10.2013.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu (24.10.2014.)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu (27.02.2015.)

Godišnje izvješće o radu za 2016. godinu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu (05.12.2016.)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu (09.01.2017.)

Proračun za 2017. godinu

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu (09.03.2017.)

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva s rokovima čuvanja