Obrasci i informacije iz područja kulture

Nakon što registrirate poslovni nastan, za djelatnosti iz područja kulture potrebno je ispuniti određene uvjete kako biste dobili odobrenje za početak poslovanja registrirane djelatnosti. Ured državne uprave u Zadarskoj županiji u okviru svoje nadležnosti u području kulture obavlja  upravni nadzor nad ustanovama u kulturi, utvrđuje postojanje uvjeta za osnivanje kazališta, te izdaje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnica. Ured također zaprima, provjerava i dostavlja Ministarstvu kulture prijave knjižnica za upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu, prijave muzeja za upis u Očevidnik muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, kao i prijave za upis u Očevidnik kazališta.

- Knjižnična djelatnost

- Muzejska djelatnost

- Kazališna i glazbeno-scenska djelatnost

Obrasci:

Zahtjev za izdavanje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice
Prijava za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu
Prijava za upis u očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za  osnivanje kazališta
Prijava za upis u Očevidnik kazališta