Obrasci i informacije iz područja odgoja obrazovanja
 

ODGOJ I OBRAZOVANJE

Nakon što registrirate poslovni nastan, za djelatnosti iz područja odgoja i obrazovanja potrebno je ispuniti određene uvjete kako biste dobili odobrenje za početak poslovanja registrirane djelatnosti. Ured državne uprave u Zadarskoj županiji u okviru svoje nadležnosti u području odgoja i obrazovanja obavlja i utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za početak rada dječjeg vrtića, utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri ustanovama, udrugama, drugim pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima, te utvrđivanje ispunjenosti minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem će se izvoditi program obrazovanja odraslih.

- Dječji vrtići

- Obrazovanje odraslih

Obrasci:

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada dječjeg vrtića
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada dječjeg vrtića u promijenjenim uvjetima
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja
Zahtjev za utvrđivanje minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem će se izvoditi programi obrazovanja odraslih
Zahtjev za utvrđivanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje