E-POSTUPCI – REGISTRACIJA POSLOVNOG NASTANA I ISHOĐENJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE USLUŽNE DJELATNOSTI

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije:

pisarnica@udu-zz.hr

Obrasci i informacije iz područja društvenih djelatnosti:

KULTURA

ODGOJ I OBRAZOVANJE

SOCIJALNE USLUGE

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 5. siječnja 2017. godine donijela zaključak kojim je određeno uvođenje elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana kao i za sve postupke i formalnosti vezane za pristup i izvođenje uslužne djelatnosti u smislu Zakona o uslugama (NN 80/11), sukladno posebnim propisima o uvjetima ostvarenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske. U skladu s navedenim zaključkom, nadležna postupovna tijela dužna su, elektroničkim putem (elektroničkom poštom), od podnositelja zahtjeva zaprimiti sve obrasce i dostavljenu dokumentaciju za potrebe navedenih postupaka. Također su dužna, na zahtjev stranke, sve akte donijete u postupcima te sva pismena, podnositelju zahtjeva dostaviti elektroničkim putem.

e-pošta za slanje dokumentacije:

pisarnica@udu-zz.hr

Sve informacije vezane za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti, mogu se dobiti na mrežnoj stranici Jedinstvene kontaktne točke Hrvatske gospodarske komore http://psc.hr/uvjeti-za-obavljanje-djelatnosti

Obrasci zahtjeva iz područja gospodarstva:

OBRT

Uvjeti za osnivanje obrta
Prijava za upis u obrtni registar
Prijava za upis izdvojenog pogona
Prijava za upis ortaka u u obrtni registar

TRGOVINA

Zahtjev za MTU

PROMET

Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza
Zahtjev za odjavu licencije
Zahtjev za promjenu podataka u registru prijevoznika
Podaci potrebni za pribavljanje podataka iz prekršajne i kaznene evidencije
Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti

Obrasci zahtjeva iz područja turizma i ugostiteljstva:

OBRT

Prijava za upis u obrtni registar
Prijava za upis ortaka u u obrtni registar
Prijava za upis izdvojenog pogona
Prijava za upis odjave obrta

UGOSTITELJSTVO

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata
Zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnih objekata
Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom
Zahtjev za odjavu ugostiteljskog objekta

UGOSTITELJSKE USLUGE GRAĐANA

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u
Odjava odobrenja

TURISTIČKI VODIČ

Zahtjev za pružanje usluga turističkog vodiča
Zahtjev za odjavu pružanja usluga turističkog vodiča

NAUTIČKI TURIZAM

Zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju plovnih objekata
Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma