EVIDENCIJA o zaposlenicima za kojima je prestala potreba u punom ili djelu radnog vremena zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, kao i zaposlenicima koji imaju zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme u OŠ Zadarske županije za školsku godinu 2017./2018.

EVIDENCIJE ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

Evidencija zaposlenika koji imaju zasnovan radni odnos na neodređeno nepuno radno vrijeme za šk. god. 2017/2018, kao i Evidencija zaposlenika kojima je ugovor o radu prestao zbog poslovno uvjetovanog otkaza na području županije-stanje šk.god. 2017/2018.

EVIDENCIJA o zaposlenicima koji žele zamijeniti mjesto rada za S.Š.
EVIDENCIJA o zaposlenicima u OŠ u školskoj godini 2017./2018. koji žele zamijeniti radno mjesto