EVIDENCIJA o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena, kao i radnicima zaposlenim na neodređeno nepuno radno vrijeme u O.Š. Zadarske županije za školsku godinu 2016./2017.

EVIDENCIJE ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

EVIDENCIJA o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena, kao i radnicima zaposlenim na neodređeno, nepuno radno vrijeme u S.Š. Zadarske županije za školsku godinu 2015./2016.
EVIDENCIJA o radnicima koji žele zamijeniti mjesto rada za S.Š.
EVIDENCIJA o radnicima u O.Š. u školskoj godini 2016./2017. koji žele zamijeniti radno mjesto