Matični ured Gračac

Matično područje: Gračac, Mazin, Bruvno, Zrmanja, Kaldrma, Srb i Otrić

Gračac, Park Svetog Jurja 1

Prijem stranaka svaki radni dan od 8:00 - 12:00

tel: 023/773-025

fax: 023/773-025

Napomena: Izvatke i potvrde iz državnih matica možete zatražiti u najbližem matičnom uredu neovisno o mjestu upisa u državne matice - na temelju čl. 27. st. 5. Zakona o državnim maticama (NN br. 96/93, 76/13)

E-GRAĐANI


Ispis   E-mail