Obavijesti i izvješća

Obavijest

Pristup informacijama

Evidencije za osnovne i srednje škole

Stambeno zbrinjavanje

Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima

Registar sportskih djelatnosti

Upis djece  u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019.
Evidencija sklopljenih ugovora bagatelne nabave za 2015. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. g.
Popis Zakona u primjeni po Službama

Financijska izvješća za 2016. godinu

Obavijest iznajmljivačima

Evidenciju sklopljenih ugovora bagatelne nabave za 2016. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. g. (PDF format)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. g. (CSV format)
OBJAVA BIRAČIMA SRPSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE POLAČA

 

ETIČKI KODEKS

POVJERLJIVA SAVJETNICA

POVJERENICA ZA ETIKU

Objava biračima Grada Nina

RJEŠENJE O ZAKLJUČIVANJU POPISA BIRAČA – OPĆINA POLAČA

RJEŠENJE O ZAKLJUČIVANJU POPISA BIRAČA – GRAD NIN

Objava biračima općine Pašman

RJEŠENJE O ZAKLJUČIVANJU POPISA BIRAČA – OPĆINA PAŠMAN

Objava biračima općine Novigrad

OBJAVA BIRAČIMA OPĆINE SALI

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIH PROSTORIJA ZA SKLAPANJE BRAKA

RJEŠENJE O ZAKLJUČIVANJU POPISA BIRAČA – OPĆINA NOVIGRAD

RJEŠENJE O ZAKLJUČIVANJU POPISA BIRAČA ZA OPĆINU SALI

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. g. (PDF format)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. g. (CSV format)