Obavijesti i izvješća

Obavijest

Pristup informacijama

Evidencije za osnovne i srednje škole

Stambeno zbrinjavanje

Vodič za osnivanje udruge i usklađivanje s novim propisima

Registar sportskih djelatnosti

Upis djece  u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2018./2019.
Evidencija sklopljenih ugovora bagatelne nabave za 2015. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. g.
Popis Zakona u primjeni po Službama

Obavijest iznajmljivačima

Evidenciju sklopljenih ugovora bagatelne nabave za 2016. godinu
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. g. (PDF format)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. g. (CSV format)

ETIČKI KODEKS

POVJERLJIVA SAVJETNICA

POVJERENICA ZA ETIKU

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIH PROSTORIJA ZA SKLAPANJE BRAKA
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. g. (PDF format)
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. g. (CSV format)

Financijska izvješća za 2017. godinu

OBJAVA BIRAČIMA GRADA PAGA
OBJAVA BIRAČIMA GRADA BENKOVCA