Oglasi i javni natječaji

Javni poziv trubačima

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (14.04.2017.)
Obavijest kandidatima/kinjama o opisu poslova radnog mjesta i plaći radnog mjesta
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Zadarskoj županiji (26.07.2017.)
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (27.07.2017.)
Obavijest kandidatima/kinjama o opisu poslova radnog mjesta i plaći radnog mjesta

Odluka o obustavi postupka prijama u državnu službu (1.informatički/a suradnik/ica).

Rješenje o prijamu u državnu službu (2.samostalni/a upravni/a referent/ica za poljoprivredu i šumarstvo)