Oglasi i javni natječaji
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (datum objave 28.12.2016.)
Obavijest kadidatima/kinjama o opisu poslova radnog mjesta, plaći radnog mjesta i sadržaju i načinu testiranja

Obavijest kandidatima/kinjama o mjestu i vremenu održavanja testiranja

Obavijest o rezultatima javnog natječaja

Javni poziv trubačima

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (14.04.2017.)
Obavijest kandidatima/kinjama o opisu poslova radnog mjesta i plaći radnog mjesta