URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Ured državne uprave je tijelo državne uprave koje obavlja poslove državne uprave u I. stupnju, na području županije, koji nisu u nadležnosti Središnjeg tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije).

Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojene su sljedeće osnovne unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Zadru:

te ispostave Ureda u sljedećim gradovima/općinama:

 

 

Radno vrijeme Ureda:
od 7:30 - 15:30 sati

Prijem stranaka:
od 8:00 - 12:00 sati
Utorkom: od 8:00 - 15:00 sati

Dnevni odmor:
od 12:00 - 12:30 sati

Telefon centrala:
023/350-100

Radom Ureda državne uprave upravlja predstojnik, kao čelnik Ureda. Predstojnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik. Radom službi Ureda upravljaju pomoćnici predstojnika, a radom ispostave voditelj ispostave.


Ispis   E-mail