SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

Obrasci
(obrasci su u PDF formatu)

Odjel za rad, zdravstvo i socijalnu skrb

Odjel  za hrvatske branitelje

Odjel za prosvjetu, kulturu i sport

.

Popis utemeljitelja udruge

Prijava prestanka djelovanja

Rad

Prijava promjene podataka

Zahtjev za evidenciju kolektivnog ugovora

Zahtjev za registraciju ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

Zahtjev za upis u Registar udruga

Zdravstvo

Zahtjev za ovjeru knjige Evidencija o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge i psihotropne tvari

Zahtjev za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu

Socijalna skrb

Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma

Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu

Zahtjev za priznavanje prava na dodatak za njegu i pomoć druge osobe

Zahtjev za priznavanje prava na dodatak za pripomoć u kući

Zahtjev za priznanje prava na besplatne udžbenike

Zahtjev za ostvarivanje svojstva civilnog invalida rata

Zahtjev za ostvarivanje svojstva civilnog invalida Domovinskog rata

Zahtjev za izdavanje uvjerenja temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Zahtjev za izdavanje objave za povlašteni prijevoz u unutarnjem putničkom prometu

Zahtjev za izdavanje ili ovjeru potvrde o obiteljskom statusu

Zahtjev za izdavanje - ovjeru izjave o uzdržavanju

Zahtjev za isplatu dospjelih zaostalih, a neisplaćenih novčanih primanja

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata

Zahtjev za priznavanje statusa mirnodopskog vojnog invalida

Zahtjev za priznavanje statusa smrtno stradalog HB iz Domovinskog rata

Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma

Zahtjev za refundaciju troškova prijevoza-2

Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu HB iz Domovinskog rata-2

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć-2

Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pripomoć u kući-2

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike - Obrazac broj 1

Obrazac broj 2. - uz zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike

Obrazac broj 3. - uz zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike

Zahtjev za pokop hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata uz vojne počasti

Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu s osnove nezaposlenosti

Zahtjev za refundaciju troškova kupnje jednog ukopnog grobnog mjesta

Zahtjev za refundaciju troškova pokopa

Prosvjeta

Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u I razred

Zahtjev za prijevremeni upis u školu

Kultura

Sport

Zahtjev za brisanje fizičke osobe iz Registra sportskih djelatnosti

Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu fizičke osobe u Registar sportskih djelatnosti

Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu pravne osobe u Registar sportskih djelatnosti

Zahtjev za upis fizičke osobe u Registar sportskih djelatnosti

Zahtjev za upis promjena u Registar sportskih djelatnosti pravnih osoba

Zahtjev za upis u Registar sportskih djelatnosti (pravne osobe)

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za  osnivanje kazališta
Prijava za upis u Očevidnik kazališta
Zahtjev za izdavanje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice
Prijava za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu
Prijava za upis u očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba
Zahtjev za utvrđivanje minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem će se izvoditi programi obrazovanja odraslih
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada dječjeg vrtića
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada dječjeg vrtića u izmijenjenim uvjetima
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja
Zahtjev za utvrđivanje prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje