SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

 

Obrasci

Odjel za gospodarstvo

  Prijevoz

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ZNAKA PRISTUPAČNOSTI

  Trgovina

2. PRIJAVA ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR

3. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR

4. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA

1. PRIJAVA ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR (POTREBNI DOKUMENTI)

  Obrt

Odjel za ugostiteljstvo i turizam

  Ugostiteljstvo

1. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

2. MINIMALNI UVJETI ZA UGOSTITELJSKI OBJEKT

3. ZAHTJEV ZA RAZVRSTAVANJE I KATEGORIZACIJU SMJEŠTAJNIH OBJEKATA

4. OBAVIJEST UGOSTITELJIMA

  Ugostiteljske usluge građana

1. ZAHTJEV I UVJETI ZA ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U DOMAĆINSTVU

2. ZAHTJEV I UVJETI ZA ODOBRENJE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NA OPG-u

3. ODJAVA ODOBRENJA IZNAJMLJIVAČA

  Turistički vodič

1. ZAHTJEV ZA PRUŽANJE USLUGA TURISTIČKOG VODIČA

2. ODJAVA TURISTIČKOG VODIČA

  Nautički turizam

1. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA LUKA NAUTIČKOG TURIZMA

2. ZAHTJEV ZA KATEGORIZACIJU PLOVNIH OBJEKATA

(obrasci su u PDF formatu)

Odjel za obnovu i stambeno zbrinjavanje

1. OPĆENITO O OBNOVI
3. ZAHTJEV ZA POTPORU ZA OPREMANJE NAJNUŽNIJIM PREDMETIMA KUĆANSTVA
4. ZAHTJEV ZA OBNOVU I OPREMANJE U RATU OŠTEĆENE STAMBENE ZGRADE IV., V. ili VI. STUPNJA OŠTEĆENJA
5. ZAHTJEV ZA POTPORU ZA POPRAVAK OŠTEĆENJA I OPREMANJE U RATU OŠTEĆENE STAMBENE ZGRADE I., II., ili III STUPNJA OŠTEĆENJA
6. IZJAVA O VLASNIŠTVU - OBRAZAC 1
7. IZJAVA SUVLASNIKA - OBRAZAC 2
8. IZJAVA NASLJEDNIKA - PODNOSITELJA ZAHTJEVA - OBRAZAC 3
9. IZJAVA NASLJEDNIKA - SUGLASNOST NA OBNOVU - OBRAZAC 4
10. IZJAVA O POVRATKU - OBRAZAC 5
11. IZJAVA - OBRAZAC 6
2. POSTUPANJE PO ZAHTJEVU ZA OBNOVU, POTPORU ILI OPREMANJE
12. PUNOMOĆ - korisnik obnove
13. PUNOMOĆ - SA ČLANOVIMA OBITELJI
14. PUNOMOĆ - zakonski zastupnik, majka, otac za maloljetnu djecu

5. ZAHTJEV ZA ODJAVU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

6. ZAHTJEV ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA NA OTVORENOM

  Obrt

1. UVJETI ZA OSNIVANJE OBRTA

2. PRIJAVA ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR

3. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR

4. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR

1. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MTU

2. ZAHTJEV - LICENCIJA ZA CESTOVNI PRIJEVOZ

.

ZAKON O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

(NN 86/08, 57/11, 51A/13, 76/14, 147/14 i 18/15)

1. OPĆENITO O STAMBENOM ZBRINJAVANJU

2. ZAHTJEV ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

3. IZJAVA O ZABRANI OTUĐENJA I NAKNADI ŠTETE

4. IZJAVA SUVLASNIKA

5. IZJAVA ČLANA OBITELJI

6. ZAHTJEV ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE DODJELOM GRAĐEVNOG MATERIJALA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Odjel za imovinsko-pravne poslove

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O POKRENUTOM POSTUPKU SUKLADNO ZAKONU O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

4. OBAVIJEST IZNAJMLJIVAČIMA

- uvjeti za: a)  Sobe i Studio apartman  

 

                   b)  Apartman i Kuća za odmor

 

                   c)  Kamp

 

                   d)  Kamp odmorište

5. PRIJAVA ZA UPIS ODJAVE OBRTA

3. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA IZ LICENCIJE