URED DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

 

          Ured državne uprave je tijelo državne uprave koje obavlja poslove državne uprave u I. stupnju, na području županije, koji nisu u nadležnosti Središnjeg tijela državne uprave (ministarstva i državne upravne organizacije).

          Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojene su sljedeće osnovne unutarnje ustrojstvene jedinice sa sjedištem u Zadru:

te ispostave Ureda u sljedećim gradovima/općinama:

 

Radno vrijeme Ureda:
od 8:00 - 16:00 sati
prijem stranaka od 8:00 - 12:00 sati
dnevni odmor od 12:00 - 12:30 sati

telefon centrala: 023/350-100

 

          Radom Ureda državne uprave upravlja predstojnik, kao čelnik Ureda. Predstojnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik. Radom službi Ureda upravljaju pomoćnici predstojnika, a radom ispostave voditelj ispostave.