PREDSTOJNIK UREDA

 

Stipe Zrilić, mag. iur.

 

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-122

fax: 023/350-194

e-mail: predstojnik@udu-zz.hr

 

Predstojnik Ureda upravlja radom Ureda, brine o provedbi zakona i drugih propisa, nadzire zakonitost i pravovremenost obavljanja poslova, provodi neposredan nadzor nad radom Ureda. Poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti rada, brine o stručnom osposobljavanju državnih službenika. Brine o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad Ureda. Poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti. Osigurava suradnju Ureda s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne samouprave.

 

 

 

ZAMJENIK PREDSTOJNIKA UREDA

 

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-132

fax: 023/350-186

e-mail: zamjenik.predstojnika@udu-zz.hr

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predstojnika, sve poslove u nadležnosti predstojnika obavlja zamjenik predstojnika.