PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJE

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Ured državne uprave u Zadarskoj županiji uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija se podnosi Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji:

Službenica za informiranje: mr.sc. Lena Grbić
e-mail adresa: zajednicki-poslovi@udu-zz.hr
telefon: 023/350-153
telefax: 023/350-186

 

 

1. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

2. ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

 

3. ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA