SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

 

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-172

fax: 023/350-157

e-mail: opca-uprava@udu-zz.hr

 

voditeljica službe: Kristina Božić, dipl. iur.

 

Ustrojstvene jedinice službe su:

 

Radno vrijeme:

od 8:00 - 16:00 sati

prijem stranaka od 8:00 - 12:00 sati
dnevni odmor od 12:00 - 12:30 sati

 

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću upravu, te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.

 

 

Odjel za udruge građana i besplatnu pravnu pomoć

 

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-138 - besplatna pravna pomoć

e-mail: bpp@udu-zz.hr

tel: 023/350-215, 023/350-163 - udruge građana

e-mail: udruge@udu-zz.hr

fax: 023/350-157

 

voditeljica odjela: Lidija Matković, dipl. iur.

 

U odjelu se obavljaju upravni i stručni poslovi iz područja udruga građana i besplatne pravne pomoći.

 

Odjel za osobna stanja građana, matičarstvo i popise birača

 

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-158

fax: 023/350-157

e-mail: maticarstvo@udu-zz.hr

 

voditeljica odjela: Javorka Begonja, dipl. iur.

 

U odjelu se obavljaju upravni i stručni poslovi iz područja osobnih stanja građana i matičarstva, evidencije o hrvatskom državljanstvu i popisa birača.

 

Registar birača:

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-124

fax: 023/350-157

e-mail: opca-uprava@udu-zz.hr

 

 

Matični ured Zadar

Matično područje: Zadar, Silba, Molat, Veli Iž i Sali

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

Prijem stranaka svaki radni dan od 8:00 - 12:00

tel: 023/350-118, 023/350-119, 023/350-120 - izdavanje

                                                                           dokumenata,

..    023/350-164, 023/350-165 - Matica rođenih - prijava, 

..    023/350-116, 023/350-210 - Matica vjenčanih,

      023/350-125, 023/350-126 - Matica umrlih,

      023/350-166 - Knjiga državljana 

fax: 023/350-157

 

Matični ured Zemunik

Matično područje: Zemunik i Poličnik

Zemunik, Zemunik Donji

Prijem stranaka svaki radni dan od 8:00 - 12:00

tel: 023/351-137

 

Matični ured Nin

Nin, Obala kralja Petra Krešimira IV 2

Prijem stranaka svaki radni dan od 8:00 - 12:00

tel: 023/264-006

 

Matični ured Preko

Preko, Trg hrvatske nezavisnosti 2

Prijem stranaka svaki radni dan osim petka od 8:00 - 12:00

tel: 023/286-148

 

Matični ured Posedarje

Matično područje: Posedarje, Novigrad, Ražanac i Starigrad

Posedarje, Trg velikih vrata 1

Prijem stranaka svaki radni dan od 8:00 - 12:00

tel: 023/266-140

 

Matični ured Biograd na Moru

Biograd na Moru, Kralja Tvrtka 1

Prijem stranaka svaki radni dan od 8:00 - 12:00

tel: 023/383-379

fax: 023/383-379

 

Matični ured Pag

Matično područje: Pag i Povljana

Pag, Bana Josipa Jelačića 8

Prijem stranaka svaki radni dan od 8:00 - 12:00

tel: 023/611-292

fax: 023/611-276

 

Matični ured Obrovac

Matično područje: Obrovac, Kruševo, Jasenice i Žegar

Obrovac, Ante Starčevića 11

Prijem stranaka svaki radni dan od 8:00 - 12:00

tel: 023/689-217

fax: 023/689-217

 

Matični ured Benkovac

Matično područje: Benkovac, Smilčić, Polača i Stankovci

Benkovac, Trg domovinske zahvalnosti 5

Prijem stranaka svaki radni dan od 8:00 - 12:00

tel: 023/681-440, 023/681-522

fax: 023/681-440

 

Matični ured Gračac

Matično područje: Gračac, Mazin, Bruvno, Zrmanja, Kaldrma, Srb i Otrić

Gračac, Poljana Svetog Jurja 1

Prijem stranaka svaki radni dan od 8:00 - 12:00

tel: 023/773-025

fax: 023/773-025

 

Napomena: Izvatke i potvrde iz državnih matica možete zatražiti u najbližem matičnom uredu neovisno o mjestu upisa u državne matice - na temelju čl. 27. st. 5. Zakona o državnim maticama (NN br. 96/93, 76/13)

 

 

.