Odjel za pravne, opće, pomoćno-tehničke, poslove razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

tel: 023/350-153

fax: 023/350-186

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

voditeljica odjela: mr. sc. Lena Grbić

U odjelu se obavljaju sljedeći poslovi:

  • priprema nacrta odluka i svih drugih akata koje donosi predstojnik Ureda državne uprave
  • izrada potrebnih tužbi, žalbi, ovršnih prijedloga te ostalih akata vezanih uz sudske sporove, a u kojima se kao stranka pojavljuje Ured
  • obavljanje svih redovnih poslova sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima te ostalih zakona i drugih propisa koji se primjenjuju u radu kadrovske službe
  • redovito vođenje osobnog očevidnika, te drugih evidencija iz oblasti radnih odnosa
  • planiranje, razvoj i upravljanje kadrovima
  • obavljanje svih stručnih i drugih poslova za potrebe predstojnika, službi i ispostava
  • poslovi javne nabave
  • poslovi utvrđivanja brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije

Ispis   E-mail