Matični ured Zadar

Matično područje: Zadar, Silba, Molat, Veli Iž i Sali

Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20

Prijem stranaka svaki radni dan od 8:00 - 12:00

tel:

023/350-118, 023/350-119, 023/350-120 - izdavanje dokumenata,

023/350-164, 023/350-165 - Matica rođenih - prijava, 

023/350-116, 023/350-210 - Matica vjenčanih,

023/350-125, 023/350-126 - Matica umrlih,

023/350-166 - Knjiga državljana 

fax: 023/350-157

Napomena: Izvatke i potvrde iz državnih matica možete zatražiti u najbližem matičnom uredu neovisno o mjestu upisa u državne matice - na temelju čl. 27. st. 5. Zakona o državnim maticama (NN br. 96/93, 76/13)

E-GRAĐANI


Ispis   E-mail